ADRA

ADRA (Adventist Development and Relief Agency) je mezinárodní humanitární organizace poskytující pomoc všem lidem v nouzi. Působí ve více než 130 zemích světa. ADRA ČR je součástí mezinárodní sítě organizace založené Církví adventistů sedmého dne, která pravidelně přispívá na její rozvoj.

V našem sboru působí Dobrovolnické centrum ADRA České Budějovice s více než 100 dobrovolníky.


platforma-reset.cz

Více na stránkách Dobrovolnického centra: www.adraceskebudejovice.cz