Klub Pathfinder je součástí světového skautského hnutí.  Zaměřuje se na volnočasové aktivity dětí a mládeže. Pořádá mnoho víkendových akcí, výprav za poznáním, sportovních nebo uměleckých setkání, letních táborů a camporee. Na území našeho státu funguje téměř sto oddílů. Náš budějovický oddíl se jmenuje „Huroni“ a spadá pod oblast „Jižní kříž“.

Scházíme se každé úterý v 16:30 v klubovně na adrese sboru CASD, Fráni Šrámka 34, České Budějovice. Pravidelně vyjíždíme na nedělní výpravy a o prázdninách zažíváme dobrodružství na našem táboře na Šumavě.

Ozvěte se, přidejte se, budeme rádi za další kamarády! 🙂

Více informací o Pathfinderu naleznete na webu: www.pathfinder.cz