Mladí lidé z našeho sboru se pravidelně scházejí každý pátek v 19:00 hod. v prostorách malého sálu (čajovny). Je to večer pro sdílení, zamyšlení, zpívání a také hraní her. Kromě pátků spolu samozřejmě prožívají spoustu dalších událostí, třeba společné dovolené na vodě nebo na horách, společný Silvestr, Velikonoce nebo podzimní prázdniny. Nesmíme také zapomenout na florbalový tým a jeho pravidelné každotýdenní tréninky.

Mládež z našeho sboru pořádá víkendovou akci „Země Živitelka“ pro 100 až 200 kamarádů z celé republiky. Více na stránkách: zivitelka.casd.cz

Video z pravidelného každoročního velkého setkání mladých: